۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبه

عشق عشق است ( love is love )
به همین سادگی...مثل ۴=۲+۲
این جمله معرفی رو بخاطر دارین؟
نه مطلقا ما در ایران چیزی بنام همجنسباز به آن شکلی که در کشور شما هست داریم.
و صدای هو و خندی حاضرین.
رییس جمهور یک کشور که در اصل به ظاهر حداقل رییس دولت و منتخب کشور هست در مورد یک اقلیت انگونه صحبت می کند.
بعد از این صحبتها همجا پور شد از فریادهای حمایتی از همجنسگرایان ایرانی.
ولی در داخل چه؟
در دل جامعه ایرانی چه بود و چه شد.
عمق فاجعه اینجاست در دل جامعه ایرانی جامعه با دیدی هزار رنگ که آدم به هر رنگ هم در بیاید باز هم متوجه رنگ اصلی بسیاری از این جماعت نمی شود.
جامعه که متاسفانه از معدود هم خوانیها و هم فکر بودن آنها  با دولت و حاکمیت در این مورد می باشد.
نگاهی کاملا زنده و زشت به جامعه اقلیت جنسی
جامعه که خود به خود با این موضوع مشکل دارد و این موضوع رو نمی تواند هضم کند. موضوعی که حتی وقتی در موردش بحث می شود حتی کسانی که هیچ گرایش مذهبی و سنتی هم ندارند در مقابل آن واکنش منفی دارند، بدونه آنکه توجهی کافی داشته باشند.
کسانی که در سخنان خود بسیار زیبا و با لطافت از برابری و آزادی اندیشه صحبت می کنند و در مقابل به همه چیز با عینک خوش بینی نگاه می کنند به ناگاه زمانی که موضوع همجنسگرایان به میان می آید تبدیل به یک انسان کر کور می شود و چشمانش را به روی همه چیز می بندد.
و زمانی که از او علت را جویا می شوی دلایل محکمی ندارد. مگر نه آنکه علم این موضوع را شفاف سازی کرده پس چرا ما به علم و مسایل علمی که خود دوست داریم احترام می گذاریم ولی به چیزی که خوشمان نمی آید وصله ناجور می زنیم.
مشکلات همجنسگرایان ایرانی در حال حاظر نه حاکمیت است و نه مذهب.
بلکه سلیقه مردم و جامعه است... آنها هستند که باید این تابو زشت همجنسگرا ستیزی را از درون ذهن خود پاک کننند. مگر نه آنکه در دها مورد مردم ما با پشت پا زدن به قوانین دیکته شده دیکتاتوری حاکمیت مرکزی ایران آنها را پس زدند...
پس چگونه است که در مورد مشکلات همجنسگرایان آنگونه بی انصاف و بدون دلیل قضاوت می کنند.
یک همجنسگرا یک پسر یا دحتر کاملا معمولی از همه جوانب انسانی می باشد فقط و فقط گرایش عاشقانه اش با سایر افراد جامعه متفاوت است.. او نه بیمارست نه خلافکار. بلکه فقط و فقط یک عاشق به همجنس خود است...کدام همجنسگرا به یک فرد غیر همجنسگرا حمله می کند بخاطر نوع گرایشش..کدام همجنسگرا به عشق و گرایش غیر همجنسگرایان توهین می کند..کدام همجنسگرا با الفاظ زشت دیگران را خطاب می کند...
هیچکدام... هیچ همجنسگرای این کارها را انجام نمی دهد ولی جالب آنجاست که جامعه او را بیمار و دارای اختلال روانی می نامد...
ولی افرادی که بی مهابا و بدون هیچ منطق و انصافی این افراد را کتک میزنند، تحقیر می کنند، تهدید می کنند، شکنجه می کنند و حتی به قتل می رسانند را افرادی معمولی و سالم خطاب می کنند.
سوال من از شما مخاطبین این دل نوشته این است آیا من بیمار هستم یا این نوع افراد... آیا  من دارای اختلات روانی هستم یا این اشخاص..
بیایم منصف باشیم، بیایم با برداشتن عینک زشت تعصبات نا بجا و سنتی به من و دیگر دوستان هم هویتیم نگاه کنیند.. بیایم به علم و دانش روز به همان شکل با دیدی باز و زیبا به آیفون سیکسش نگاه و اطمینان داریم به نوع نگاه و تعریف منو دوستانم هم توجه کنید. بیایم منصف باشیم.
بیایید خانواده ها با بهتر شناخت هویت فرزندان خود آینده بهتر و روشن تر از این را برای آنها فراهم سازند. 
ما هستیم و خواهیم بود بیایید با مطالعه بیشتر و بدونه تعصب نا بجا در مورد من و دیگر همجنسگرایان ایرانی قضاوت کنید.. بیایم در کنار هم ایرانی آباد و آزاد بسازیم... بیایم حداقل در خارج از کشور بستر بهتری برای همه ایرانیان از هر نژاد و هر گرایش بسازیم.. همه ما بخاطر یک درد مشرکت غربت نشین شده ایم، درد عدم داشتن آزادی، پس زیبا نیست همجنسگرایان اینجا هم مورد سرزنش و توهین دیگر هموطنان قرار گیرند.
و فقط و فقط یک جمله را یاد آور می شوم...
برای درک همجنسگرایان لزوما نباید همجسگرا باشی تنها کافیست انسان باشید...
به امید داشتن یک ایران آباد و آزاد برای همه ایرانیان از هر گروه و هر نژاد و هر گرایش...

مهدی (عرفان) زاغیان
گوتنبرگ  2014.12.5

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر