۱۳۹۴ شهریور ۲۸, شنبه

مهمترین عوامل صلب حقوق زنان در کشورهای اسلامیشریعت اسلامی و سنت های برگرفته از آن و باورهایی زن ستیزانه از بزرگترین موانع در راستای تحقق حقوق زنان در جوامع اسلامی شمرده میشود. جنگ، ناامنی، فقر و شرایط نابسامان بشتر زنان را به حاشیه رانده ولی بطور کل باعث نفی حقوق زن نشده اند بلکه آنچه که فعالیت زنان و جامعه مدنی در تامین حقوق زنان را ناممکن ساخته صدور احکام دینی و شریعت اسلامی است. 
بر طبق آمارهایی منتشر شده از طرف سازمان های حقوق بشر در کشورهای اسلامی نشان میدهد که سالانه هزاران زن در جوامع مذکور مورد  خشونت و بدرفتاری قرار میگیرد از ممنوعیت در تحصیل دختران گرفته تا ازدواج های ناخواسته و اجباری همه و همه حکایت از نابرابری  و تفکرات غیر انسانی وپوسیده سنتی مذهبی دارد. در سالهای اخیر سازمانها و ارگانهای متعددی برای رسیدگی به حقوق زنان تشکیل شده اما هیچکدام اینها جوابگوی مشکلات زنان نبوده اند  و بشتر به دنبال مطرح کردن مشکلات فرعی بوده تا ایستادگی در مقابل احکام های دینی و مذهبی ؛ در حالیکه در قانون اساسی همه این کشورها حقوق زنان نصف حقوق مردان تعریف شده که در اینصورت نمیشود به این قوانین ضد انسانی استناد کرد. خشونت، بدرفتاری، قتل های ناموسی، خودکشی و خودسوزی زنان روز به روز افزایش پیدا کرده و آینده برای این قشر جامعه هنوزم تاریک و تار است.
اکثر زنان در جوامع سنتی اسلامی از همان بدو پیدایش مورد بی لطفی خانواده ها قرار میگیرد که این خود دلیلیست بر سنت های ضد انسانی در جوامع اسلامی با توجه به عوامل شمرده شده واطلاعات نشر شده از فعالین جنبش زنان و  حقوق بشر اینگونه به دست می آید که باید تشکل های  ویژه ای ایجاد گردد و برای احقاق حقوق زنان در کشورهای اسلامی. براساس حقوق بشر در سازمان ملل و جوامع بین‌المللی که دارایی حقوق برابر زن و مرد است به دست آید نه با افکار متحجر سنتی اسلامی که هیچگونه حقوق برابری برای زنان قایل نیست. در واقع هرجایکه شما برای حقوق زنان در کشورهای اسلامی وارد مبارزه میشوید در مقابل اسلام و شریعت اسلامی قرار میگیرید.
پس ضرورت ایجاد تشکلات مدافع حقوق زنان وکودکان بیش از همیشه احساس میگردد و به نظر من بعد از برپائی جنبش های مستقل مدافع برابری اولین کار باید اطلاع رسانی وآگاهی دهی ویادآوری حقوق بشر وشهروندی میتوان
امیدوار بود بساط ظالمان دینی اسلامی برچیده گردد.
به امید برابری زن ومرد ونابودی تفکرات خشک مذهبی در کشورهای اسلامی.


یوسف (حیات) حسنی

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و هشتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر