۱۳۹۴ شهریور ۲۹, یکشنبه

شاهرخ زمانی در اسارت رژيم اسلامی جانباختخبرکوتاه بود، شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجائی شهر بر اثر سکته مغزی درگذشت. بنظر ميرسد رژيم اسلامی انتقام امتيازدهيهای خارجی خود را با ضرب و شتم اسرا در داخل زندانهايش جبران ميکند. فعالين کارگری در بند و خانواده هايشان در سالهای عمر حکومت اسلامی مورد انواع شکنجه های جسمی و روانی واقع شده اند، حتی اگر به اصطلاح بمرگ طبيعی عمرشان کوتاه شود براستی بجز حاکمان اسلام پناه چه کسی مسئول است. فاصله "مرگ طبيعی" افشين اسانلو تا شاهرخ زمانی زير سقف زندانهای رژيم کوتاهتر از آنستکه مردم روند حذف فيزيکی فعالين کارگری و مدنی را مشاهده نکنند. ما کليه مسئولين حکومت اسلامی را متهم رديف اول اين اعدامهای نرم ميدانيم.
ما ضمن ابراز همدردی عميق خود با خانواده، همرزمان و آحاد جنبش کارگری، خواهان تحقيقات وسيع سازمان بين المللی کار در مورد پيش زمينه ها و علل جانباختن شاهرخ زمانی فعال کارگری در اسارتگاه رژيم اسلامی هستيم.

ياد و مبارزه شاهرخ زمانی جاودان باد
سازمان رهائی زن

شانزدهم سپتامبر 2015

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و هشتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر