۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

گزارش 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در شتوتگارت - آلمان (به زبان فارسی و آلمانی)- شراره رضایی


  امروز 25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان است. درحالی که در همین لحظات، جان هزاران زن در سراسر دنیا و خصوصا کشورهای آسیا و خاورمیانه از هند و پاکستان و افغانستان تا ایران در اثر خشونت  تهدید می شود و جان می بازند.
امروز روز حذف خشونت بر زنان است و صدها زن ایزدی توسط رژیم اسلامی جنایتکار داعش که دست پرورده ی نظام های سرمایه داری اروپایی و آمریکاست به اسارت برده شده و در خیابان ها به عنوان بردگان جنسی به فروش می رسند. اما کثیف تر و شنیع تر از حکومت اسلامی داعش، رژیم اسلامی ایران است که طبق قانون شرع و اسلام، با تصویب تجاوز و به بردگی جنسی گرفتن کودکان 13 ساله با نام ازدواج، قانوناً تصویب و اجرا می کند. تنها در سال ۱۳۹۲ (2013) نزدیک به ۲۸۰هزار دختر زیر ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند که از این میان در همین سال یک‌هزار و ۷۲۷ دختربچه ‌زیر ۱۵ سال بچه‌دار شده‌اند. همین که ایدئولوژی اسلامی و حکومتی مذهبی حاکم باشد کافی ست تا خشونت را بهمراه آورد. رژیم منحوس بغایت ارتجاعی و ضدزن حکومت ایران، در طول حاکمیتش با توسل به زور و اسیدپاشی، چاقوکشی و رها کردن ارازل و اوباشش و نعره زدن در خیابان ها تلاش کرده تا فرهنگ عقب مانده و سنت های پوسیده ی علیه زن را در جامعه استحکام بخشد.
امروز روز حذف خشونت علیه زنان است و  نظام سرمایه داری کشورهای اروپایی و بخشی از طبقه ی بورژوازی ایران بی شرمانه برای گشایش روابط خارجه ایران با دیگر کشورها جشن می گیرند و برای روحانی و دارو دسته اش فرش قرمز پهن می کنند. و در میان همین هیاهوها و لبخندهای کذائی و وعده های پوچ برای بهبود شرایط مردم ایران، فاطمه سالبهی دختری که  در سن 16 سالگی مرتکب قتل شده به دار آویخته می شود. پروین محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به جرم دفاع از حق کارگر احضار و تهدید به زندان می شود. رهبران فعالین کارگری به زندانی های طولانی محکوم می شوند و جانشان در سیاه چال های جمهوری اسلامی ایران در خطر است.  اخراج هزاران کارگر و تعطیلی کارخانه ها، فقر و فلاکت را بر جامعه و خصوصا خانواده های آنان که کودکان و زنان هستند تحمیل شده و هر روز بر آمار تن فروشی و اعتیاد زنان افزوده می شود. دفاع از حق زن، حق کودک و کشیدن کاریکاتور جرم بزرگی ست و برای آتنا دائمی و آتنا فرقدانی هزینه ای سنگین به قیمت تباهی 13 سال جوانی شان در زندان های جمهوری اسلامی را دارد.هزاران زن از کارخانه ها به بهانه های مختلف اخراج و خانه نشین شده اند و بطور متوسط در هر سال، بیش از 744 هزار نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار کنار میروند، زن بدون اجازه شوهر حق خروج از کشور و کار کردن ندارد، طرح ارتجاعی "سهمیه بندی جنسیتی" ، زنان را از انتخاب بیش از 90 رشته ی مهندسی و فنی دانشگاهی محروم کرده است. زنان زیر فشار حجاب اجباری، آپارتاید و بردگی جنسی فریاد می زنند: "احساس خفه گی می کنیم! ".  می خواهند آزاد باشند و آنگونه که حق حرمت یک انسان است زندگی کنند.

با تمام این تنگناها و سختی ها، نقطه ی قوت و نور امیدی هست بنام مبارزه و به میدان آمدن زنان و مردان آزادی خواه، همانگونه که در دنیای سیاه و جنایت داعش، با حضور زنان و مبارز علیه توحش و بربریت ورق را عوض کرد تا سربلندی و پیروزی را از آن خود کنند. زنان کل کشورهای تحت ستم و تبعیض و نابرابری باید از آن درس بگیرند که تنها راه نفس کشیدن و نجاتمان  پایان دادن به حکومت مرتجع جمهوری اسلامی و از بین بردن نظام سرمایه داری و ساختن دنیایی برابر است.
لینک فیلم :                                      http://rahaizantv.blogspot.com/2015/12/the-international-day-to-stop-violence.html

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی و برابری
سازمان رهایی زن
انجمن خلق های ایرانی و آلمانی شتوتگارت
Der 25. November , der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen

Täglich werden viele Frauen weltweit und insbesondere in asiatischen Ländern und dem Nahen Osten so wie in Indien, Afghanistan, Pakistan bis zum Iran die Opfer von Gewalt.
Hunderte yezidische Frauen wurden von IS- Truppen verschleppt und als Sexsklavinnen verkauft. Man weiß heute genau, dass dieser IS von den europنischen und amerikanischen kapitalistischen Staaten unterstützt und gezüchtet wurde. Noch grausamer und schmutziger
als der IS ist das Regime im Iran. Dreizehnjährige Mädchen werden laut Gesetzt verheiratet und dies ist nichts Anderes als staatlich legitimierte sexuelle Gewalt und Seesklaverei. 2013 gab es mehr als 280 000 Eheschlieكungen mit minderjährigen Frauen, davon waren 1727 unter 15, die schwanger waren. Das reaktionنre iranische Regime versucht permanent durch verschiedene Arten der Repressalien gegen die Frauen seine reaktionنres und frauenfeindliches Klima und dessen Kultur in der Gesellschaft zu festigen.
 Die Verwerflichkeit der kapitalistischen europنischen Staaten zeigt sich an ihrer offenen politischen und ökonomischen Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit solchen reaktionنren Staaten wie dem Iran, deren Frauenfeindlichkeit und Unterdrückung der Massen zu ihrer politischen Tagesordnung gehِren. Dabei wird die Illusion erzeugt, dass dadurch eine verbesserte sozialpolitische Lage im Iran geschaffen würde Parwin Mohamadi ist das Vorstandsmitglied einer freien Gewerkschaft im Iran. Sie wurde vor kurzem zum Verhِr
vorgeladen und dort mit Gefنngnisstrafe bedroht, weil sie sie sich für die Rechte der Arbeiter stark gemacht hatte. Zahlreiche kنmpferische Arbeiter werden verhaftet. Ihr Leben ist in Gefahr. Massenentlassungen verschنrfen das Elend in der Gesellschaft und die am meisten Leidtragende sind Frauen und Kinder. Die Prostitution und Drogensucht hat stark zugenommen. Atna Dawmi und Atna Faragh Dani sind zwei weitere Frauen im Iran, die für die Rechte der Frauen, gegen die Kinderarbeit aktiv sind oder kritische Karikaturen verِffentlicht haben. Sie mussten dafür mit 13 Jahren ihres Lebens im Gefنngnis zahlen. Mehr als 700.000
Frauen haben ihren Job in den letzten Jahren verloren. In der letzten Zeit wurden Frauen von mehr als 90 technischen - und Ingenieurfنchern in den Hochschulen ausgeschlossen. Staatlich vorgeschriebene Kleiderordnung und Geschlechtertrennungen sind auch Unterdrückungsformen. Darunter leiden die Frauen im Iran täglich.
Trotz der Leiden und der Unterdrückungen hat aber der gemeinsame Kampf der mutigen  Frauen und Mنnner in Kobane uns die Hoffnung und den Weg gezeigt. Alle unterdrückten  Frauen können aus dieser Erfahrung lernen: Dass der einzige Weg ihrer Befreiung die
Zerschlagung reaktionنrer Kräfte und der Sieg über die kapitalistische Gesellschaftsordnung
sowie der Aufbau einer neuen gerechten Gesellschaft sein muss.
Nieder mit der islamischen Republik Iran
Es lebe die Freiheit und die Gleichheit
Die Organisation der Befreiung der Frau - Iran
Die Deutsch- Iranische Völkerfreundschaftsinitiative – Stuttgart 
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و یکم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر