۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

گزارش سمینار همجنسگرایان - هما مرادی.40. سمینار زنان مستقل دگر- و همجنسگرای ایرانی آلمان با حضور بیش از 120 زن پر شور و توانا از، سراسر المان، سوئد، دانمارک، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آمریکا 29 تا 31 زاویه در کلن برگزار شد. موضوع سمینار تاثیر رشد بنیادگرایی بر وضعیت زنان و نقش جنبش زنان بود و سخنرانآن نیز همگی از صاحب نظران و فعالین جنبش زنان هستند که در رابطه با موضوع سمینار هر کدام یا در میز گرد، سخنرانی و یا گروه کاری به بحث و گفتگو با شرکت کننده گان به بحث، گفتگو و یا کار در گروه کاری پرداختند. در اغاز پس از خوشامد گویی و بیانیه ای از طرف گروه برگزار کننده در رابطه با واقعه شب سال نو 2016 در کلن خوانده شد. شب اول سمینار اختصاص به مروری بر 40 سمینار گذشته تحت عنوان یاد ها و خاطره ها اختصاص داشت(هما شرف الدین) ، برنامه با مقاله ای در رابطه با 30 سالگی انجمن زنان ایانی آلمانی کلن (برگزار کننده این سمینار ) ادامه یافت(فردوس ) و از هنرمند نقاش و گرافیست به خاطر کار پر مفهوم و زیبایش تجلیل شد(فریده رضوی ) گروه های کاری معرفی شدند(جمیله ندائی، سیمین نصیری و مرسده قائدی ) و در تریبون ازاد، کتابهای جدید معرفی شدند(شادی امین و شهین نوائی). روز شنبه با میز گرد پیرامون تیتر سمینار توسط 4 زن توانای فعال جنبش زنان به بحثهایی بسیار اساسی و پایه ای دامن زدند (پروین ثقفی، مژده نور زاد، فریده Gussman و نهیه خوش کلام)، بعد از ظهر مهمانآن سمینار هم به بخشهایی عمده از زوایای حیطه تخصص کارهای دانشگاهی ، تحقیقی و عملی اشان پرداختند(هایده مغیثی و ماریا دو کاسترو والرا (المانی )). پس از گروه کاری، همگی با کیک بزرگ خامه ای 40 سمینار، کار مشترک و گوناگونی اشان را جشن گرفتند، و هنرمندان این شب را زیباتر و پرشور تر کردند(گروه موسیقی واریز و پروانه حمیدی ). مراسم شب با رقص و پایکوبی تا نیمه های شب ادامه داشت(دی جی ساندرا ). روز یکشنبه موزیک و نرمش زنانی که دو روز کار فشرده و دو شب آواز خوانی و رقص پایکوبی و کم خوابی را پشت سر داشتند هنرمندانه بیدار کرد(سارا فرحزادی ). روز با گزارش گروه های کاری، انتخاب موضوع و شهر برگزارکننده ادامه یافت. سال آینده سمینار اواسط فوریه در شهر اسن برگزار خواهد شد. "شهر 3 روزه زنانه ما" با گزارش گروه برگزار کننده و سوالات، پیشنهادات و انتقادات در فضایی پر از صمیمیت و شور به پایان رسید! در پایان یکبار دیگر از دهها دست توانای زنانی که گروه برگزاری را همدانی کرده بودند و همچنین از همه زنان که با حضور و شرکت فعال سمینار را 40 بار امکان پذیر کرده بودند و این سمینار را به همین دلیل بی نظیر کردهاند، هر ساله یا در طرفی، سخنران، در طرف دیگر برگزار کننده ، در طرفی گروه کاری بر گزار می کنند و یا به بر گزاری کمک می رسانند و یا بحث می کنند و نظر میدهند و ایده میسازند، سوالات و راهها جدید می افرینند، نقد می کنند و تصحیح می کنند، یاد می کنند و مهر و دوستی می ورزند. .....قدر دانی شد! همگی خسته نباشیم! با ششششششااااااددددددییییی جای همه شمایی که می خواستید باشید و نبودید خالی کردیم.....
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و سومهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر