۱۳۹۵ فروردین ۲۰, جمعه

گزارشی ازمراسم و راهپیمایی 8 مارس در شهر اسلو در نروژ- شادی و روپاک رضایی


روز سه شنبه مصادف با 8 مارس روز جهانی زن در اسلو مراسم با شکوهی در میدان یونگس تورگت شهر با شرکت تعداد زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست برای گرامیداشت این روز برگزار گردید. جمع وسیعی از مردم علارغم غیر تعطیل بودن این روز در این مراسم با شکوه شرکت کردند.
مراسم با سخنرانی تنی چند از فعالین دفاع از حقوق زنان در نروژ آغاز شد. سخنرانان در دفاع از حقوق زنان پناهنده و مبارزه علیه کار زیاد و دستمزد کم زنان سخنرانی ایراد کردند و هر گونه ستم و نابرابری علیه زنان درسراسرجهان محکوم کردند. بعد از سخنرانی ها شرکت کنندگان در مراسم از محل برگزاری مراسم راهپیمایی کردند .فعالین سازمان رهایی زن طبق روال هر ساله با در در دست داشتن پلاکاردها و پرچم سازمان رهایی زن در مراسم 8 مارس شرکت کردند و با دادن شعارهایی از قبیل نه به بردگی زن، زنده باد آزادی و برابری زن، زنده باد 8 مارس، روز زن را گرامیداشتند و اعلام همبستگی خود را با فعالین حقوق زنان در داخل ایران اعلام کردند. و اعلام کردند تا رهایی کامل زنان از دست قوانین قرون وسطایی و زن ستیز اسلام به مبارزۀ خود ادامه دهند.  
سازمان رهایی زن واحد نروژ
روپاک و شادی مطیعی
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و چهارم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر