۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

زنگ هشدار "خودکشی" در ایران - سحرباباسلجی


خودکشی عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود. خودکشی اغلب به علت یأس صورت می‌گیرد که علت آن اغلب به اختلال روانی نظیر افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، شکست عشقی٬ اعتیاد به الکل، یا سوء مصرف دارو نسبت داده می‌شود.
خودکشی نوجوانان وجوانان سرمایه های مملکت  ایران  تبدیل به یک درد سرایت کننده داروی نجات شده، امروزه خودکشی نوجوانان و جوانان از جمله بحرانی ترین مشکلات ایران حساب می آید خودکشی به عنوان یک پدیده اجتماعی علل متفاوتی دارد، برخی از جامعه شناسان معتقدند زمانی که فرد در شرایطی قرار می گیرد که در جریان اجتماعی شدن مهم بودن و مورد توجه جامعه بودن را از دست می دهد و به نقطه نا امیدی می رسد خودکشی رخ میدهد. برای مثال زمانی که موج اخراج از کار بدون بیمه های بیکاری آغاز می گردد و فرد تصور می کند که از دایره تقسیم اجتماعی خارج شده و جامعه دیگر اهمیتی به او نمی دهدو کفایت نکردن مقابله با ظالم،  احتمال انگیزه اقدام به خودکشی افزایش می دهد.بدون تردید افسردگی عامل مهم در تصمیم فرد به پایان دادن زندگی خود است، اما بیکاری، فقر و نداشتن آینده ای روشن به ویژه در جامعه ای مثل ایران امید به زندگی را کاهش می دهد. فرد در لحظات بحرانی زندگی، خود را تنها وبدون پشتیبان احساس می کند و چون تحمل این همه ناکامی را ندارد، مرگ را بعنوان آخرین گزینه انتخاب می کند امادرایران خود جمهوری اسلامی  دیکتاتوری عامل اصلی خودکشی وافزایش آن میباشد حکومتی که خود خالق افسردگی و مشکلات اقتصادی، دلیل افزایش خودکشی هست دلایل نبود امنیت اجتماعی ، عدم امنیت تأمین اجتماعی ،عدم  عدالت اجتماعی،عدم سرمایه گذاری برای جوانان ، تارج ثروت ایران که هر کدام از علل که بیان شد می توان کتابها در موردش نوشت که کنجایش آن مقدور نمی باشد
لذا در پایان اضافه میکنم دلیل افزایش آمار خودکشی در ایران خود گواهی بر  این هست باردیگراثبات بربی کفایتی حکومت جمهوری اسلامی ودیکتاتوری هست وبرای رهایی از  تمام بحرانها باید دیکتاتور کنار رود و جای خود را به یک حکومت لایق ودمکراسی بدهد.ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و هشتمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر