۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

کنفرانس فدارسیون سازمانهای پناهندگی افغان ها در اروپا (FAROE) ! - ماریا یوسفزیکنفرانس که در تاریخ ۱۷ سپتمبر ۲۰۱۶ در شهر گوتنبرگ سویدن از ساعت ۱۰ صبح الی ۵ عصر دایر گردید که شاملین این کنفرانس جامعه مدنی افغانستان - حقوق بشر افغانستان - از پارلمان سویدن - نماینده دنمارک - ناروی - کمیته سویدن افغانستان - کمیته هالند افغانستان -مسول IOM ونماینده های انجمن های پناهجویان اشتراک کرده بوده اند . برگذارکننده گان این کنفرانس کمیته ساک بود .دراین کنفرانس من هم به عنوان فعال حقوق زن وپناهجوی دعوت شده بودم .

در نخست سخنوران در موردمشکلات نا امنی وفرار افغان ها از کشورشان وخودرا به نقظه امن برای ادامه زندگی راحت رساندن صحبت ها شد ونماینده حقوق بشر ثریا صبحرنگ نیز برعلاوه بمشکلات نا امنی پایمال شدن حقوق کودکان واطفال زیر ۱۸ ورسم منفور بچه بازی بحث نمود وبا اظهار تاسف به این پدیده شوم که کودکان قربانی شده میروند که هیچ مرجع نتوانست به این پدیده پایان دهند صحبت کرد . بیشتر بحث در مورد پناهجویان که با یک عالم امید خودرا به مکان امن رساندن مشکلات دیگری را روبر شدند .چون سال ۲۰۱۵ وشروع ۲۰۱۶ بحران مهاجرین به شکل سیل اسا به کشورهای اروپایی از طریق راه صعب العبور ایران وترکیه ویونان بود اما متاسفانه قانون های جدید اروپایی به مشکلات پناهجویان افزوده شد وکشور های اروپایی هم اماده تعداد زیاد مهاجرین نبوده ودچار پرابلم های خاص شد. در سال ۲۰۱۵ به تعداد (41564 ) پناهجوی افغان داخل سویدن شدند .

از جنوری 2016 - تا ماه اپریل 1417تعداد افغان درخواست پناهندگی کرده اند که زیاد تراظفال زیر سن وبی سرپرست وخانم ها زیرسن ویا پناهجوی محسن (زن ویا مرد ) هستند .که قانون های جدید اروپا ومدت طولانی رسیدگی وتصمیم گیری در پرونده پناهجویان به مشکلات این پناهجویان افزوده شد وهمچنان سیاست های نادرست دولت نابکار افغانستان وامضا قرارداددولت ها ضمینه سازی دیپورت پناهجویان به افغانستان زنگ خطردیگری است برای مردم بی پناه افغانستان .

مثلا اگری کودک زیر سن وبا خانواده ویا بی خانواده باز گردناده شود به مدرسه های طالبان ویا داعش استفاده میشود از فقر وبی سرپناهی وعدم ریسدگی به تعلیم وتربیه ضربه دیگری به جامعه مظلوم افغانی وارد میشود.در جریان صحبت ها حاضرین ازنماینده پارلمان سویدن ومسول IOM پرسش ها نمودند اما انها با اظهار تاسف به قانون های جدید سویدن مخالفت خودرا اظهار کرد ند .وجواب های قناعت بخش اراییه کردند در اخر کنفرانس تمام موارد با نظریات همه صاحب نظران جمع بندی صورت گرفت .ساعت پنج خاتمه یافت .

امیدوارهستم که به مشکل پناهجویان ممالک جنگ زده مثل افغانستان رسیدگی صورت بگیرد وپناهجویان بی پناه قربانی سیاست های سردمداران نشودو هیچ نوع تبعیض در سیستم پناهجوی نباشد.

ماریا (یوسفزی )

وبسایت فدراسیون :ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و نهم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر