۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

گزارشی از برگزاری روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان شهر شتوتگارت- آلمان   گزارش از: شراره رضائی

امروز 25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان است. در همین لحظات، جان هزاران زن در سراسر دنیا خصوصا کشورهای مثل هند، پاکستان، افغانستان و ایران در اثر خشونت تهدید می شود و جان می بازند.
صدها زن به اسارت برده می شوند و در خیابان ها به عنوان بردگان جنسی به فروش می رسند. حکومت اسلامی ایران طبق قانون شرع و اسلام ، تجاوز و به بردگی جنسی گرفتن کودکان  را رسماً  بنام ازدواج با کودکان 9 ساله تصویب و اجرا می کند.
به نظر من اسلام و همه مذاهب هسته ای ضد زن را در خود دارند. مهم نیست مخفی یا علنی. زنان در همه مذاهب قربانی خشونت اند.
در میان همین هیاهوها و لبخندهای کذائی و وعده های پوچ برای بهبود شرایط مردم ایران، هر روز در ایران ده ها نفر به دار آویخته می شود.
زینب جلالی، نرگس محمدی و صدها انسان دیگر به جرم دفاع از حقوق بشر و یا سیاسی بودن و به زندان طولانی محکوم شده اند و جانشان در سیاه چال های جمهوری اسلامی در خطر است.
با رشد بیکاری و نبود امنیت اجتماعی تن فروشی بطور سریعی رشد کرده است. امروز تن فروشی به یک کار معمول نه فقط میان زنان که در میان دختران 11 ساله تبدیل شده است. " زن" بودن در ایران جرم بزرگی ست.
در حالی کشورهای اروپایی در مقابل حکومت ایران سرتعظیم فرودآورده و حتی به حقارت سرکردن روسری تن داده اند. زنان در ایران هر روز برای حجاب با پلیس درگیر و جریمه می شوند.
با تمام این تنگناها و سختی ها، نقطه ی قوت و نور امیدی هست بنام مبارزه و به میدان آمدن زنان و مردان آزادی خواه. تنها راه پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه زن، تنها راه نفس کشیدن و نجاتمان پایان دادن به حکومت مرتجع جمهوری اسلامی و از بین بردن نظام سرمایه داری و ساختن دنیایی برابر است:

زنده باد آزادی و برابری
سازمان رهایی زن
25 نوامبر 201625.November, ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen
Heute, der 25.November, ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Heutzutage werden weltweit immernoch Frauen werden frauen geopfert durch gewalt. Insbesondere in Ländern mit religiöse Regierungen wie Indien, Afghanistan, Pakistan bis zum Iran.
In diese Ländern werden Hunderte und Tousende Frauen als gefangene behandelt und Sexsklavinnen im strassen verkauft. Lass uns nehmen Iran zum Beispielunter Islamische Regierung und Gesetz Heiraten mit Neunjährige Mädchen ist erlaubt, und das ist nichts Anderes als staatlich legitimierte sexuelle Gewalt und Sexsklaverei.
Im meine meinung Islamische und alle religionen glauben haben die frauendfeindklishes kern in sich. Eagl ob es versteckt oder unvesteckt ist. Frauen sind in alle religionen opfer der Gewalt.
Im Iran trozt all Illusion und versprechen, dass unter der neue Präsident eine verbesserte sozialpolitische Lage im Iran geschaffen würde, Frauen haben immernoch keine Rechte und werden gezetlich misshandelt. Immernoch werden jeden Tag Dutzende hingerichtet.
Immernoch Hunderte anderen Frauen oder Menschenrechte und politische aktivisten wie Ziynab Jalali, Narges Mohamadi weredn sind im Gefängnis. Die werden als Verbrecher behandelt, sind zu langen Haft verurteilt und Ihren Leben sind in Gefahr.
Aufgrund hoher Arbeitslosigkeit und keine soziale Absicherung, Prostitution has dramatisch gestiegen. Houtzutage Prostitution ist ein häufiger Arbeit nicht nur för Frauen sogar för 11 Jähriges Mädchen geworden. Dass ist nur ein beispiel über Situation der Frauen im Iran. In einem wort im Iran "Frau" zu sein ist ein Verbrechen.
Während die Europäische Regierung aufgrund ihrer wirtschaftlichen und politischen Interesse im Iran schließen ihre Augen von alle misshandlungen im Iran und sogar sind bereit, das Hejab als „normale“ Kleidung für „
islamische“ Frauen zu akzeptieren, Dennoch kempfen Frauen im Iran gegen zwanghafte verschleierung.
Der einzige Weg, um all diese Gewalt und Missbrauch gegen Frauen zu beenden, der einzige Weg zur Befreiung ist die Zerschlagung reaktionärer Kräfte und der Sieg über das kapitalistische System und die Aufbau einer neuen gerechten Gesellschaft sein muss.
Es lebe Freiheit und Gleichheit,
Die Organisation zur Befreiung der Frau im Iran “Rahaei Zan ”
25.11.2016

لینک :
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و یکم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر