۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

جنبش برابری طلبی زنان وارد مرحله نوین میشود!


میلیونها زن در واشنگتن و شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا و سایر نقاط جهان به خیابانها آمدند و در برابر اظهارات و اقدامات زن ستیزانه ریاست جمهوری ترامپ قد علم کردند وآغاز جنبش نوین رهائی زن از چنگال قوانین و حکام زن ستیز را با حضور میلیونی خود به جهانیان اعلام کردند. شرکت مردان آزادیخواه و برابری طلب در این راهپیمائی ها نیز قابل توجه بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر