۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

خانم آن لیند ، نرخ فمینیسم شما چند است !? - مریم محمدیشما از کشوری به ایران آمدید که مشخصه آن داشتن قوانین مدافع حقوق زنان است و حضور هشت وزیر زن از کابینه دولت سوئد در سفر به ایران گویای این حقیقت است اما ظاهرا در این سفر منافعی بود که اصل برابری حقوقی خود را کنار گذاشتید و حجاب بر سر کردید. از این پس وقتی در نشستها و اجلاس هایی که به عنوان یک شخصیت مدافع حقوق زنان ظاهر میشوید، وقتی ازیک سیاست خارجی فمنیست دفاع میکنید ،حتما بگویید که اگر منافع قابل تاملی بدست آورید پرنسیب های مدافع حقوق زن برایتان قابل نرخ گذاری است. وقتی برای حهان شمول بودن حقوق زنان منشوری منتشر میشود بگویید که می توان سر حقوق زنان در سرزمینی معامله کرد. 
حجابی که برای دیدار با مقامات ایران بر سر گذاشتید سالها در این سرزمین به زنان تحمیل می شود و به سبب آن هرروزه ، زنان را در محیط های کار و دانشگاه وخیابان مورد بازخواست قرار میدهند و حجاب بزرگترین چالش موجود بین زنان و حاکمیت است. در سرزمینی که برای منافع خودتان حجاب گرفتید و غرور فمینیستی خود را زیر. پا گذاشتید سالهاست زنانش فریاد زده اند "حقوق زن نه شرقی ست نه غربی ست جهانیست"! 
مریم محمدی. بهمن ۹۵
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و سوم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر