۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

پیام منیژه صادقی به مناسب هشت مارس
روز ۸ مارس روز جهانی زن را بر همه زنان زندانی , زنان کارگر ,زنان خانه دار , معلم پرستار, قالی باف و زنان و دختران ستمدیده و همه زنان جهان مبارک باد . 
نمیدونم این زن چیست که همه حکومت ها تا به قدرت می رسند قبل از هر چیز به زن و دختر ظلم و ستم میکنند. چه وحشتی از زن دارند , چادر بر سر زن میکنند قانون برای چطور زندگی کردن زن تصویب میکنند. کتاب های مقدس در مورد زن نازل میشود . مرد چی. مگر مرد از دامن زن بوجود نیامده, مگر زن مرد را نزاییده ؟ 
قانون عجیبی ست. قانون نویسان برای لذت مردان قانون تصویب میکنند ! اگر مرد نتواند بر احساسات خود غلبه کند و خود را کنترل نکند باز هم زن محکوم است باز هم زن سنگسار می شود , و باز هم زن گناهکار و در آتش جهنم میسوزد. و مردان در بهشت هفتادو دو حوری زن نصیب شان می شود. عجب عدالتی ست! 
اسلام وتمام مذاهب دیگر و حکومت های سرمایه داری هم برای به قدرت رسیدن قبل از هر چیز زن را قربانی میکنند. زن ستیزی یکی از اولین برنامه حکومت های عقب افتاده است. 
زن چیست مگر زن انسان نیست مگر مادر نیست, مگر ما همه انسان نیستیم , مگر همه از گوشت و خون و استخوان نیستیم . اگر بهشت زیر پای مادران است پس چرا زن ستیزی غوغا میکند. مگر زن همان مادرت نیست ؟ 
زن مادر است , خواهر است, زن همان همسر و همبستر است , زن کارگر بی مزدی ست که منبع عشق و محبت و عاطفه ست .
زن کارگر کارخانه هاست , زن کارگر کوره پزخانه هاست , زن قالی بافیست بی حقوق, زن با یک بچه در بغل و یا بچه بر کولش باز هم نیروی بازویش را می فروشد و کار میکند. زن توانا ترین موجودیست که چندین کار در یک زمان میکند
ای مردانی که قانون تصویب میکنید اگر زن ناقص والعقل است پس تو هم از زن آفریده شدی , نمیتوانی عاقل باشی , وقتی از نصف انسان بوجود آمده باشی پس تو هم همانی که می پنداری. هر کسی که می پندارد که زن عقل ندارد باید به خود هم بیندیشد. 
ای قانون نویسان مرد بنویسید من هم میخواهم مثل تو زندگی کنم, دوست دارم آزاد باشم , دوست دارم برای فرزندانم خودم اسم اتتخاب کنم, همسرم را خودم انتخاب کنم , دوست دارم خودم رنگ و مدل لباسم را انتخاب کنم. ای قانون نویسان بنویسید.
بنویسید که زن نصف مرد نیست , بنویسید که زن با مرد برابر است, زن مادر است.
هر چند به اجبار از شهر و دیارم دورم ولی همان زن معترض به سنت های کهنه پرستانی زن ستیزی هستم. من همان زن معترض عصیان گر هستم که بودم 
روزتان مبارک ای زنان مبارز و آزاده
منیژه صادقی 
2017. 03 ,,05ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و چهارم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر