۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

زنده باد هشت مارس روز جهانی زن


پژواک روز جهانی زن از واشنگتن تا تهران، از اروپا تا اورشلیم طنین انداز شد
گزارش تصویری مراسم و راهپیمائی های 8 مارس روز جهانی زنماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و چهارمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر