۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

یک روز در وزرا و دادسرا - اکرم نصیریان


اکرم نصیریان فعال حقوق زنان درتاریخ 25 مرداد به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات زنان در چهارشنبه های بدون اجبار به دفتر پلیس امنیت احضار و سپس به دادسرا فرستاده شد! 


در ۲۵ مردا د با تماس تلفنی به پلیس امنیت احضار شدم و به ساختمان وزرا رفتم
پس از پر کردن برگه مشخصات 
علت احضارمن را 
انتشار پستهایی در دفاع از کمپین چهارشنبه های سفید و نه به حجاب اجباری در فضای مجازی عنوان کردند 
پس از دو صفحه پر کردن بازجویی ، همراه با مامور وزرا راهی دادسرای شعبه ارشاد شدم طبقه چهارم قسمت دادیاری، تا نوبت به پرونده ام بشود شاهد حضور زنان جوانی که سه و یا چهار نفر به وسیله دستبند به همدیگر متصل بودند که اکثرا در پارتی شبانه و خانه های تن فروشی و یا توسط گشت ارشاد دستگیر شده بودند . زنانی که شب قبل در بازداشتگاه به سر برده بودند . برخی از وصعیت پیش امده بشدت عصبانی بودند تعدادی از آنان به پهنای صورت اشک می ریختند ، بعضی دیگر نگران خود و خانواده های شان بودند که چه حکمی خواهند گرفت و من ناباورانه نگاهشان می کردم این ماجرای جنگ حجاب در این سرزمین است که هرروز تکرار میشود 
نوبت به پرونده ام رسید ، در دفاع از حق نه به حجاب اجباری ، گفتم چرا این زنان به این روز افتادن ، چرا اینهمه هزینه برای حجاب و گشت ارشاد ، امروز شاهد رنج این زنان که تعدادشان کم نبود هستیم .
گفتم من به این وضعیت معترضم و ریشه این را درقانون حجاب اجباری می بینم
دادیار با طرح اینکه بعضی موارد سخت گرفتیم و کجروی کردیم و گاهی بی راهه رفتیم گفت نمی توانیم بگوییم حجاب نباشد
و سرانجام بعد از مطالعه موارد درج شده در پرونده قرار به ازادی من صادر شد
و آنچه حاصل این کشاکش حجاب هست لگد مال شدن حرمت انسانی زنان است!


نسخه پی در اف
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر