۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

اساسنامه رهایی زنبا سپاس از ارسال مطلب برای درج در ماهنامه رهائی زن توجه شما را به نکات زیر جلب مینمایم

سیاست ماهنامه رهائی زن در قبال مقالات و مطالب دریافتی به قرار زیر است: 

1. صرفا مطالب و مقالاتی برای درج در نشریه بررسی میشوند که بنحوی به مسئله بیحقوقی و مبارزات زنان و کودکان مرتبط باشد.
2.  فقط مقالات اُرژینال برای انتشار پذیرفته میشوند و  نویسنده متعهد میشود تا پس از انتشار نشریه، مطلب مورد نظر را در سایت ها و یا نشریه های دیگری به چاپ نرساند.
3.  انعکاس مطالب و مقالات در سایتها یا نشریات دیگر صرفا با ذکر ماخذ . نویسنده مقالات نیز شامل این تعهد می شود.
4. از آنجا که نشریه رهایی زن مستقل  و در راستای آزادی و رهایی و برابری است و برای آزادی و رهایی هر انسانی تلاش می کند. چاپ مقالاتی که تبلیغ مذهب، ملیت ، قومیت را می کند . در نشریه منتشر  نخواهد شد.
5. مقالات دریافتی نباید از یک صفحه A4  با فونت 12 کمتر باشند و نباید بیشتر از 3 صفحه باشد.
6.  مطالب و نوشتارها تنها در فرمات مایکروسافت وورد  Wordپذیرفته میشوند.
7.  نشریه رهائی زن بنا به تشخیص خویش مقالات و مطالب منتشره دیگر رسانه ها را با ذکر ماخذ منتشر خواهد کرد.
8. به دلایل محدودیت صفحات  نشریه، مطالب ارسالی بنا به تشخیص اولویت بندی خواهد شد و در مطالبی رسیده باقی مانده در نشریه شماره های بعدی  چاپ خواهد شد.
با سپاس از مشارکت شما در غنی بخشیدن به ماهنامه رهائی زن

          سردبیر                        مدیر مسئول نشریه
          مینو همتی                     شراره رضائی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر