۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

پروانگی ریحان ها،آتناها،کیمیاها و ... فراموش نمی شود! - اسرین کاله


داغ پروانگی ریحان ها بر دل زنان این دیار خوب نمی شود و هر روز در ابعاد فاجعه بارتری سر باز می کند وقتی هیولای تجاوز نقب می زند بر زندگی کودکانمان 
آتنا اصلانی نام دیگری در این فهرست ، در این شرمندگی تاریخ زندگی بشر از روی کودکانش
دختری 7 ساله و پر از شور زندگی که روزها و بازی های کودکانه اش بخاطر بیکاری و فقر خانواده کنار بساط دست فروشی پدر در خیابان سپری میشود و سرخوشی یک روز گرم تابستانه اش ختم می شود به تجاوز و مرگ و بار دیگر خشم یک شهر پرونده امنیت زنان را روی میز مسولین باز می کند پرونده ای که شاکیانش، کل جامعه نگران از گرفتار شدن خود یا خانواده شان در این مافیای مرگ ، خواهان پاسخگویی از جانب دست اندرکاران امنیت این جامعه هستند و پاسخ مسولین امر را در علت فاجعه ی آتنا ، بی حجابی کودک 7 ساله می شنوند ٌ: مغز جامعه سوت می کشد!!!
با این جواب فقط صورت مسئله ی تکراری و همیشگی پاک نمی شود بلکه این زخم و داغ زنده به گور میشود تا کیمیایی دیگر،دختری 5 ساله که 70 بار مورد تجاوز همسر مادرش قرار می گیرد و این قصه ادامه دارد... دوباره آتنایی دیگر،کیمیایی دیگر و حتی ریحانی دیگر...
انگار نه انگار که حال جامعه خوب نیست وقتی هر روز سم"تفکیک جنسیتی" و جدا کردن نیمی از جامعه،زنان از کل جامعه قانونمند و سیستماتیک تزریق می شود
انگار نه انگار که حال جامعه بدتر شده وقتی هر روز ون های عفاف و حجاب حرمت زنان را جلوی چشم کل جامعه می شکند و با ارعاب و زور جلوی پایشان ترمز می کند و بی امنیتی زنان در خیابان را عادی جلوه می دهد
انگار نه انگار که هیچ قانون و ارگان و نهاد قانونی و مدنی در جامعه وجود ندارد که قربانیان تجاوز و خشونت های خانگی علی الخصوص قربانیان خاموش(کودکان) به آن پناه ببرند و مورد حمایت قرار گیرند
انگار نه انگار که طاعون جنسیت زده به جامعه پاشیده می شود که وقتی فقر و بی معیشتی ، اقتصاد مقاومتی خانواده ها را له می کند . گرفتار کردن نیمی از جامعه، زنان در گرداب سود و سرمایه آسان تر شود با حقوق های 150 تا 200 هزار تومانی! که تن فروشی گره بخورد به معیشت زنان که حرمت زنان گره بخورد به امنیتشان و بدنبال آن امنیتشان به تجاوز و مرگ...
انگار نه انگار اسید چهره زندگی زنان را می سوزاند و ذوب می کند وقتی مالکیت تن و ذهن و زندگیشان به اسم "ناموس و غیرت" از لحظه ی بدنیا آمدنشان به مردان سپرده می شود و 9سیاهی پارچه ای می بلعد تمام سپیدی اختیار و حق انتخاب را!
اصلا انگار نه انگار آتنایی بود وقتی همین الان که می نویسم این خبر آمد: "زن 17 ساله بجنوردی در پی مقاومت در مقابل تجاوز جان باخت" احتمالا او نیز حجابش را رعایت نکرده بود پس تقصیر خودش است... مردم سرتان به زندگی تان باشد!!!!
اسرین درکاله


نسخه پی در افهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر