۱۴۰۳ خرداد ۱۰, پنجشنبه

از شادی سقوط جلاد تا جشن ساقط شدن نظام برده داری اسلامی

مردم شریف ایران با ابراز شادی از کوتاه شدن عمر جلاد و میرغضب نظام اسلامی 

خود را برای جشن فردای سقوط نظام برده داری و مافیائی اسلامی آماده میکنند.

 جشنی برای پایان دادن به حاکمیتهای خودکامه آسمانی و زمینی. جشنی برای بخاک 

سپاردن حاکمیت هرآن کس که خود را مافوق اراده مردم میداند. 


جشنی برای رهائی

 از یوغ حاکمیت مذهب بر جان و روان و روش زیستن انسانها. جشنی برای بزرگداشت زن، زندگی، آزادی و برابری. 


ما خود را در شادی آحاد مردم و بازماندگان جانباختگان راه آزادی و برابری سهیم

 میدانیم و ما هم از اینکه جای رئیسی در صندلی متهمان دادگاه رسیدگی به جنایات

 حکومت اسلامی علیه بشریت خالی خواهد بود ناخرسندیم. امیدواریم به همت و

 همگامی جنبشهای زنان، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان، کادر 

درمان و دیگر اقشار تحت ستم، شیشه عمر حکومت زر و زور و تزویر را شکسته و

 جنایتکاران خلافت اسلامی ایران را در دادگاههای مردمی با استانداردهای بین المللی

 در برابر چشمان مردم جهان جوابگو کنیم

.

سقوط این نظام ضد زن و برده داری اسلامی حتمی است

زنده باد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و برابری

سازمان رهائی زن

 

 


ماهنامه شماره یکصد و بیست و دوم رهائی زن 

 همه چشم ها به رفح 

 All Eyes On Rafah