۱۳۹۸ شهریور ۵, سه‌شنبه

فروش اعضا بدن زندانیان درایران


ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هفتاد و چهار


اهدای اعضای بدن،محکومین به اعدام یک اقدام جنایتکارانه،جمهوری اسلامی است.

اخیرا در اخبارورسانه ها آمده است،رژیم خونخوار ایران طی یک عمل شنیع اقدام به فروش اعضا زندانیان ،محکوم به اعدام نموده است.طرح این مسئله پیوند اعضا بدن محکومین به اعدام با اعتراض بخشی از پزشکان

وحقوقدانان روبرو شده است.همانطور که واضح است،نجات جان یک انسان از طریق اهدای داوطلبانه اعضای

بدن،یک انسان دیگررویکردی بسیار انسانی است اما اینکه دولت بخواهد این اقدام خصمانه را قانونی جلوه بدهد

چیزی جز سو استفاده جنایتکارانه نمیتواند باشد.جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال حکومت ننگین خود بارها و بارها

ملتی را به عناوین مختلف، به ورطه تباهی کشانده است،افسوس که حال با طرح این اقدام وحشیانه.برگ سیاه دیگری بر کارنامه خود افزوده است.در جمهوری اسلامی که فساد ودزدی کاملا مشهود است،به تصویب رسیدن

پیوند اعضای بدن محکومین،به اعدام به منبع پر سودی برای گروههای مافیای حاکم هم تبدیل خواهد شد.

مشخصا این بی عدالتی،وجه مشخصه قوه قضاییه جمهوری اسلامی وکل حکومت اسلامی است.رژیمی که خود

اصرار به اعدام و قطع عضو محکوم شده است،وحشی تر از آنست که با پیوند عضوبخواهد در صدد نجات جان

دیگری برآید.

سحر باباسلجی استکهلم