۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه

معرفی کتاب جنسیت ایکس
حکومت اسلامی وسنت های عقب مانده٬ شرایط زندگی را برای اقلیت ها بخصوص همجنسگرایان آن چنان دشوار کرده است که برای اثبات بی عدالتی الهی٬ نیازی به تجربه جهنم سوان پس از مرگ وجود ندارد. و اما به نگارش در آوردن این تجربه تلخ برای نویسنده و باز گو کننده و خواننده امری دشوار ولی کاملاً ضروریست . در برنامه امشب صحبت های نویسنده ی کتاب جنسیت ایکس٬ تجربه زیست همجنس گرایان و ترنس جندرها در ایران را می شنویم. شادی امین٬ فعال سیاسی و اجتماعی در مورد این کتاب با ما به گفتگو نشسته است.
شادی امین عزیز به برنامه رهائی زن خوش آمدید. جنسیت ایکس٬ بازگو کننده کدامین واقعیات اجتماعی است و مخاطبینش چه کسانی هستند ؟
 شادی امین: خیلی ممنون. من هم سلام میکنم به شما و به تمام بینندگان عزیز تلویزیون رهائی زن. من یک نکته را فقط برای اینکه روشن کرده باشیم بگویم٬ شاید برای بینندگانتان که درباره چه چیزی حرف می زنیم٬ که در واقع ما تلاشمان این است که از واژها یا مفاهیمی استفاده کنیم که مردم متوجه می شوند به لحاظ نظری هم می توانیم با آن در واقع توضیح مسائل را بدهیم. به همین دلیل تلاشمان این است که در این بحث از واژه همجنس گرا برای توضیح کسانی که گرایش جنسی دیگری دارند٬ به جز آنچه که تا به حال خیلی ها می شناختند و برای بخشی از جامعه ناشناخته است. در واقع کسانی که برای شریک عشقی٬ عاطفی و جنسیشان کسی را از بین همجنسانشان انتخاب می کنند. برای خیلی ها روشن است٬ برای کسانی که روشن نیست میگویم که خوب این انسانها به عنوان انسانهای همجنس گرا٬  که در زنان به عنوان لزبین شناخته می شوند و در میان مردها به عنوان گی٬ ما در رابطه با زیست و شرایط زندگی این افراد در جامعه ایران تحقیق کردیم . بخش دوم که شما هم اشاره کردید ترنس جندرها هستند که مهم هست که بگویم شامل چه کسانی می شود. این بخش هم شامل روایت و زندگی کسانی می شود که خودشان را- دقت کنید دو جنسی یا خنثی نیستند با اون تصویری که شما دارید که خیلی ها در جامعه ایران دارند- که به لحاظ جسمی دارای در واقع فیزیک یا بدنی باشند که متفاوت است. خیر٬ انسانهايی هستند مثل من و شما با بدن معمول زن یا مرد٬ اما به لحاظ اجتماعی و رفتار اجتماعیشان یا نوع و سبک زندگیشان خودشان را زن یا مردِ تعریف شده نمی دانند. یعنی زنیست که با تصویری که شما از زن دارید متفاوت است. علاقه به ورزش هايی دارد که تا به حال پسرانه تعریف میشدند٬  نوع لباس پوشیدنش٬ مدل مو یا خیلی چیزهای دیگر. این افراد که در واقع حجاب اسلامی هم بسیاربه آنها فشار می آورد٬ بخصوص بچه های دختری که خودشان را ترنس جندر معرفی می کنند٬ در واقع می گویند ما بین این دو جنس٬ چیزی هستیم که نه زنِ تعریف شده است و نه مردِ تعریف شده. در واقع می خواهند خودشان باشند و اجازه داشته باشند بدون اینکه حقوق کسی را نقض کنند از حق انسانی شان استفاده کنند و به سبکی زندگی کنند که دلشان می خواهد. ما این ها را هم در تحقیقمان مد نظر داشتیم و سعی کردیم که جامعه ایران٬ قوانینی که جمهوری اسلامی وضع کرده٬ فرهنگی که به بقای این تابو ها کمک می کند و سُننی که انسانها را به بند می کشد را نشان بدهیم. این ها را ما سعی کردیم در کتاب تحلیل کنیم و با روایت بچه ها و نمونه هايی از زندگی آنها درد ومقاومت این بچه ها را نشان بدهیم.
 مینو همتی :عنوان فصل اول عبارتست از "بستر سیاسی _حقوق زندگی اقلیتهای جنسی در ایران " و فصل دوم "در جستجوی جنسیت گمشده ",فصل سوم "خشونت٬ آزار و شکنجه مبتنی بر گرایش جنسی یا هویت جنسی " و فصل چهارم که فصل اخر نیز هست با عنوان "پزشکینه کردن گرایش جنسی و هویت جنسیتی" که در ۶۷۳ صفحه به چاپ رسیده و نسخه الکترونیکی آن به رایگان در دسترس عموم قرار دارد .اگر موافق باشید بینندگان ما را با شمه ای از زیر فصل های کتاب آشنا کنید.
شادی امین: با کمال میل. بدیهی است که به هر شکل شما نیاز دارید که بدانید که این تحقیق در چه شرایط سیاسی ای صورت گرفته. ما با چه شرایط اجتماعی و به لحاظ حقوقی در چه فضايی قرار داریم. ما روند شکل گیری قوانین علیه همجنس گرايی را توضیح دادیم٬ روند شکل گیری قوانینی که باعث شده که عملهای تغيیر جنسیت در ایران آزاد شود٬ شرایط و در واقع نقش مذهب را درجامعه ایران٬ در واقع نگاهی که اساساً این جامعه به موضوعی به نام همجنس گرايی دارد و گفتمان دولتی را در جامعه ایران توضیح دادیم و نگاهی که اساساً باعث تقویت این فرهنگ٬ می شود که به نظر من فرهنگ عقب مانده ايی است که هنوز یاد نگرفته که تفاوتهای بین انسان ها را به رسمیت بشناسد و یا هر دیگری را به عنوان یک غیر خودی از خودش می راند. و البته این فقط در حوضه همجنس گرايی نیست٬ شما می بینید سر مسائل ملی هم با این مسئله رو به رو هستیم که یک نوع در واقع کم انگاری یا تحقیر دیگری وجود دارد و در رابطه با مناسبات زن و مرد این را می بینیم٬ رابطه قدرت بین اینها . این توضیحات را در واقع ما در این فصل دادیم که خواننده متوجه باشد که ما از چه فضای سیاسی داریم حرف می زنیم. در واقع با چه مناسباتی رو به رو هستیم و چه چیزی قرار است تغيیر بکند . بدون تغيیر مجموعه ی این مناسبات٬ رسیدن به حقوق اقلیتهای جنسی٬ رسیدن به حقوق انسانی این بخش از جامعه و البته مطالبات دیگر جامعه ایران غیر ممکن است . به همین دلیل یک فضای سیاسی را ترسیم کرده ایم و در آن توضیح داده ایم که ما در واقع در مورد چه کسانی صحبت می کنیم . گروه اجتماعی ما که در واقع اقلیت های جنسی بودند و بطور مشخص تاکیدمان در این تحقیق روی زنان لزبین و زنان ترنس جندر بوده در واقع به این معنی که کسانی که زن بودند ولی از آن نوع زنانگی که بهشان تحمیل می شده است فاصله گرفتند. بخشی از اینها کسانی هستند که به عنوان ترنس سکشوال شناخته می شوند و اینها کسانی هستند که آگاهانه میروند می گویند ما با بدنمان مشکل داریم و نمی خواهیم در بدن زن زندگی کنیم . ما روی این بخش هم تحقیق کردیم که چرا چنین نگرشی در افراد ایجاد می شود؟ بر  مبنای کدام فاصله جنسی موجود بین زن و مرد در واقع زنان- یا مردان- زیادی به این نتیجه می رسند که برای زندگی با همجنسشان در فضای سیاسی موجود و با توجه به قوانین موجود این امکان وجود ندارد . یعنی شما به عنوان یک زن نمی توانید به عشقتان که یک زن است برسید مگر اینکه بدنتان را تغيیر بدید تا بتوانید مثل آن چیزی که جامعه ازشما انتظار دارد٬ یعنی یک زن و یک مرد بتوانید با آن زندگی کنید . در بخش بعدی جايی که در واقع راجع به شکنجه جنسی و شکنجه پزشکی صحبت کردیم٬ روند اینکه چگونه این بچه ها را سیستم نظام پزشکی و روانپزشکی ایران به سوی این باور می کشاند که ترنس سکشوال هستند و قبول کنند که زیر تیغ جراحی تغيیر جنسیت بروند و در واقع به جای اینکه حق داشته باشند در بدنی که دارند عشقشان را تجربه کنند مجبور هستند این بدن را تغيیر بدهند تا حق داشته باشند که عشقشان را تجربه کنند. در بسیاری از موارد بچه هايی که ما با آنها مصاحبه می کردیم و پروسه ی عمل تغيیر جنسیت را طی کردند عنوان کردند که در زمانی که نوجوان بودند و جوانتر٬ وقتی متوجه شدند که گرایش جنسیشان در واقع با بقیه بچه های کلاس فرق دارد یا به این معنی متفاوت هستند با بقیه٬ چه از طرف خانواده چه از طرف مشاور مدرسه چه خودشان٬ مراجعه کردند به روان شناس و یا یک  مشاوری و ایشان به آنها گفته که معلوم هست که شما یک ترنس هستید. یعنی در تعریفی که در سیستم روانپزشکی و پزشکی ایران انجام میشود هر کسی-زن- که به همجنسش عشق بورزد یک زن کامل نیست و هر مردی هم که به همجنسش عشق بورزد  به تعریف آنها یک مرد کامل نیست. پس باید تغيیر بکند و این تغيیر را در قالب عملهای تغيیر جنسیت پیش میبرند که این فصل آخر کتاب ما است که چطوراز گرایش جنسی افراد تعریف پزشکینه می شود و به شما میگویند که شما در بدن غلط هستید و این بدن غلط را می توانند اصلاح کنند. در زمان فاشیسم هم ما با این قضیه روبه رو هستیم که بسیاری از همجس گرایان قربانی پاک سازی جامعه شدند. که در واقع دولت فاشیست آن موقع رحِمِ خیلی از همجنس گرایان را را خارج می کرد یا در رابطه با مردان بیضه هایشان را خارج می کرد که اینها امکان تولید مثل نداشته باشند که مبادا همجنس گرایانی را تولید کنند. این روند (عمل تغییر جنسیت در ایران) در واقع به شکل نهفته٬ بدون اینکه گفته بشود که قصد پاکسازی اجتماعی را دارد٬ دارد این کار را می کند . در واقع تمام کسانی که ترنس سکشوال هستند و  در ایران به عنوان « تی.اس» شناخته می شوند این شانس به آنها داده نمی شود که بدون عمل عقیم سازی اجباری ( تخلیه ی ررحِمِ زنان و بیضه ی مردان) امکان و حق زندگی به صورت جنس دیگر را داشته باشند.اتفاقی که مثلا در کانادا٬ آمریکا٬ آلمان و در همه ی  کشور ها می افتد. مثلا اگر شما اینجا بروید و بگويید ترنس سکشوال هستید و نمی خواهید به عنوان یک زن زندگی کنید٬ حق دارید که از یک کارت شناسایی مردانه برخوردار شوید. که البته طی یک پروسه ايی که تحت نظر یک روانشناس و در بسیاری از جاها 2 سال طول می کشد. که در آن شما در نقش یک جنس دیگر زندگی کنید وپس از طی این دوره می توانند به شما هویت جنسی جدیدتان را بدهند .در ایران و برخی کشورهای دیگر که تعدادشان هم کم نیست متاسفانه عمل تغيیر جنسیت٬ یعنی عقیم سازی اجباری صورت می گیرد و این درد و فشاری که بر بچه ها آورده میشود و عملهای غیر استانداردی که بر آنها تحمیل میشود یکی دیگر از موضوعات کار ما بوده است که نشان دادیم که چقدر عمل هايی که در ایران انجام می شود به لحاظ کیفیت عمل با استانداردهای جهانی فاصله دارد و از طرف دیگر حقوق خود بچه ها چقدر نقض می شود . در واقع ما نشان دادیم آنچه که ما به عنوان شکنجه پزشکی از آن نام بردیم در واقع بر اساس یک اصل حقوقی بین المللی است که صحبت از رضایت آگاهانه و مختارانه ی فرد در رابطه با هرگونه معالجه یا معاینه پزشکی می کند که متاسفانه در رابطه با عمل های تغيیر جنسیت ما نمی توانیم از چنین رضایت آگاهانه و مختارانه ای حرف بزنیم. چراکه همانطور که می دانیم اگر فرد بگوید من نمی خواهم عمل بکنم و دلم می خواهد به عنوان یک زن با شریک زندگیم که یک زن هست زندگی بکنم از حقوق اجتماعیش محروم می شود٬ مجازات تا حد مرگ در انتظارش است. و به همین دلیل بسیاری از افراد به صورت تحمیلی و به دلیل اینکه هیچگونه آگاهی ای بر زندگی همجنس گرایانه ندارند و از سوی دیگر جامعه نمی پذیرد٬ متاسفانه مجبور می شوند واین روند تغيیر جنسیت بهشان تحمیل می شود که بسیاری از این بچه ها از عواقب عمل هايی که ما به عنوان ناقص سازی ازآنها اسم می بریم رنج می برند. عملها بسیار غیر حرفه ايی صورت میگیرند. یک منبع مالی برای بسیاری از پزشکانی شده که در این حرفه وارد شده اند بدون اینکه تخصص کافی داشته باشند.
مینو همتی :آدرس وبسایت شما همچنین نشانی دریافت نسخه الکترونیکی کتاب روی صفحه تلویزیون قابل مشاهده هست تا علاقه مندان نسخه ايی برای خود و دوستانشان تهیه کنند . اگر طرق دیگری هم برای دسترسی به کتاب وجود دارد می توانید توضیح بدهید.بفرمایید.
شادی امین :کتاب در خیلی از وبسایت های دیگر هم تبلیغ شده ولی از طریق این لینکی که شما گذاشتید٬ از طریق رجوع به وب سایت "شش رنگ"می توانند از ما درخواست کنند. اگر کسی نمی تواند دانلود کند به ما رجوع کند و ما حتما از طریق ایمیل برایشان می فرستیم تا بتوانند کتاب را داشته باشند. همانطور که گفتیم ما نسخه الکترونیکی کتاب را در اختیار همه گذاشته ایم. آنچه که برای من خیلی مهم بود و تجربه بسیار٬ در واقع خستگی کار ۳  سال و نیم من را به میزان زیادی از تنم بدر کرد٬ استقبالی بود که بچه ها در داخل ایران از این کار کردند و تعداد کسانی که شروع کردند به خواندن کتاب و بعد از ۳ یا ۴ روز نوشتند که شادی جان ما تمامش کردیم. یا احساس هايی که می نوشتند٬ حس هايی که بچه ها در طول مطالعه کتاب داشتند. برای من نشان میدادند که ما به یک ضرورتی پاسخ دادیم که جای خلأ نبود آگاهی رسانی بر سر مسئله ی همجنس گرايی و مسئله ترنس سکشوالیتی و یک بحث علمی و تحقیقی سر این مسئله و این معضل را پر کردیم. و من خواندن این کتاب را توصیه می کنم به تمام بینندگانتان٬ به تمام کسانی که صدای من را می شنوند. برای هر کس که فکر می کند در فامیل٬ در روابط دوستانه اش با کسانی رو به روست که ممکن است طور دیگری دوست دارند زندگی کنند توصیه می کنم این کتاب را بخوانند .خود دوستانی که با این مسئله رو به روهستند ممکن است که فکرکنند که گرایش جنسیشان تفاوت دارد و علاقمندند که راجع به این مسئله بیشتر بدانند. طرح روابطی که ما در این کتاب کردیم نشان می دهد بر عکس آن تصویری که از همجنس گرایان و ترنسها داده می شود که آدمهای بیماری هستند و دچار مشکلات روحی هستند و غیره٬ اتفاقا نشان دادیم که چقدر جامعه این فشار را روی این بچه ها می آورد و چقدر انزوا و ایزوله کردن این بچه ها را تشدید می کند و چقدر اتفاقاً این انسانها در رابطه با این فشارها مقاومت می کنند و با چه شیوه هايی مقاومت می کنند . من دلم می خواهد همین جا کوتاه اشاره کنم٬ یکی از ویژگی های کتاب ما این است که ما ناقضین حقوق همجنس گرایان و ترنس جندرها را هم در این کتاب بررسی کردیم. ما نشان دادیم که تنها دولت و قوانینش و جامعه ایران و خانواده ها نیستند که همجنس گرایان و ترنس ها را تا کنون سرکوب کردند و تحت فشار گذاشتند٬ ما اتفاقاً نقش ارگانهای متفاوت را در این رابطه بررسی کردیم . نقش نیروی انتظامی٬ نقش نظام پزشکی ایران٬ نقش نظام آموزش ایران. و همه این ها به طور جداگانه بررسی شده و با نمونه هايی نشان دادیم که چقدر مسئول هستند و پاسخگو هستند در رابطه با انزوا و سرکوب بچه هايی که به عنوان همجنس  گرا و ترنس در ایران زندگی می کنند. امیدوارم که تمام دوستانی که به این کتاب دسترسی پیدا می کنند سعی کنند در اختیار دیگر دوستان هم بگذارند . اگر نظر و انتقادی هم باشد ما با کمال میل با آغوش باز شنوایش هستیم و خوشحال می شویم که از نظراتتان مطلع بشویم.
. مینو همتی :شادی عزیز با سپاس از اینکه نظرات خود را با بینندگان ما سهیم شدید.
با تشکر از میثم باریک رو برای پیاده کردن متن

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و ششم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر