۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

مسلمان کیست؟ : آکو رضاییابتداى امر بايد بدانيم مسلمان كيست؟وچرا هر كسى به محض به دنيا آمدن در ايران در زمره آمار مسلمين جهان قرار مى گيرد؟ 

خوب با اطلاعاتى ساده مى دانيم در صدر اسلام هر كس به پيامبر اسلام و وحدانيت الله اعتقاد مى داشت و با گفتن: اشهد ان لا الا الله و اشهد ان محمد رسول الله به طور اتوماتيك مسلمان و به صفوف جان فدايان پيامبر و يا ساير خلفا در مى امد. وقبل از حمله اسلام به ايران مى خواهم نگاهى اجمالى داشته باشيم به دوران صدر اسلام ، زمانى كه ياران حضرت كمتر از انگشتان دست بودند، ابتداى امر بايد عنوان كنم تمامى چيزهايى كه ذكر خواهم نمود به استناد مى باشند و منابعشان : قران، تاريخ تبرى،كتاب ٤٠ سال رسالت وپيامبرى محمدو... بنده به علت محدوديت هاى بسيار سعى مى نمايم بسيار به اختصار اندكى از وقايع ان دوران را ذكر نمايم در أصل علت اصلى رشد وپيشرفت سريع اسلام در ان دوران مى پردازم؛ 

هميشه اين سوْال برايم مطرح بود كه چرا آيه هاى مكى و مدينى كه به اين درستى نيز در قران تفكيك شده اند، اينقدر متمايز هستند؟ چرا هنگامى كه ياران حضرت كم هستند و به قول معروف دستشان به جايي بند نيست ( لا اكراه فى دين) در دين اجبارى نيست وجود دارد وهمه انسان ها سياه و سفيد فقير و غنى همه برادر و برابرند و هنگامى كه تعدادشان افزون مى گردد ديگر نرمشى وجود ندارد و قاطعانه اعلام مى كنند يا إيمان بياوريد و يا كشته مى شويد در راه الله. داستان از اين قرار است هنگامى كه عرصه را در مدينه به محمد تنگ كردند و جاى ماندى برايش نماند با پسر عمويش على چند تن ديگر از يارانش به مكه وبه نزد يكى از طايفه هاى يهودى به نام بنى قريظه پناهنده شدند و به اسرار خودشان با يهوديان پيمان برادرى و مصالحه بستند و عليه دشمن مشتركشان از يكديگر محافظت نمايند ، در أصل يهوديان فقط مى خواستند به انان پناه دهند و كمكشان كنند وگرنه ١٠ نفر چه حفاظتى از طايفه اى ٨٠٠ نفره كه خود داراى برج باروى مستحكمى نيز هستند، مى توانند داشته باشند؟ يعنى انان در شهرى كه دور تا دورش حصار و ديوار بود زندگى مى كردند. 

وقبل از محمد نيز أعراب از قديم رسومى داشتند كه در طول سال ٢ ماه ان را محرم و حرام اعلام مى كردند بدين معنى كه در ان ٢ماه هيچ كس حق جنگ و نزاع نداشت و حتى با غير عربها نيز نمى جنگيدن، و به اين قانون نيز بسيار پايبند بودند. و در يكى از اين ماه ها كه كاروان هايى براى تجارت از اطراف مكه مى گذشتند، وبا علم بر اينكه در ان ٢ ماه اعراب نمى جنگند هيچ اسكورت و محافظى براى خود نداشتند كه حضرت دستور حمله به انان را صادر نمود و بسيار راحت همه انان را خلع صلاح كردند و انانى كه مقاومت نمودند ، از دم تيغ گذراندند.و اين كار را چندين مرتبه تكرار كردند و اين اخبار به مدينه و ساير نقاط مى رسيد و افراد زيادى از همه اطراف و اكناف به صفوف راهزنان حضرت گرويدند به طمع پول و ثروت فراوانى كه به انها مى رسيد ، جمعيتشان به زودى به حدى شد كه حتى كسانى را نيز كه به انها پناه داده بودند تهديد كردند كه يا ايمان بياوريد و تسليم شويد ويا كشته مى شويد، و كم كم عده انان بيشتر از ساكنان مدينه نيز شد يعنى اكثريت جامعه مدينه كه افرادى فقير بودندبه نزد پيامبر رفته بودند و به ظاهر يا شايد در أصل ايمان اورده بودند و اكنون هر كدام كلى مال ثروت اندوخته بودند وبه مدينه نيز حمله كردند كه تسليم شدن و اين سرنوشت كشور ما نيز شد. هم اكنون چه كسانى از ما تا الان قران را به درستى مطالعه كرده ايم بطورى كه متوجه بشويم و ان را بفهميم؟ كداميك اين سوْال را از خود نموده ايم كه چرا مسلمان هستيم جز اينست كه چون، پدران و پدران انها نيز مسلمان بوده ايم پس ما نيز هستيم . سوْال ديگرى مطرح نمى شود و اصولا چون براى كسى اهميتى ندارد اصلا مهم نيست كه مسلمان است يا نه چون ما در أصل مسلمان زاده هستيم نه خود مسلمان اگر دقت كنيم درصد نا چيزى از جامعه تمامى فرايز دينى را كامل انجام مى دهند و هر كس سليقه اى قسمتى را انجام مى دهد و ديگرى را نه. به اميد پيروزى و ازادى ايران عزيزمان
ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و ششم
http://rahaizanorg.blogspot.se/2016/05/rahaizan-shomareh-46.html
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر