۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

تبادل نظردو نسل در گردهمائی فعالین رهائی زن در شهرگوتنبرگ بمناسبت روز جهانی منع خشونت به زنان


در این گردهمائی با ارائه نظر پانلیستها بهمراه تبادل نظر دو نسل از فعالین برابری حقوق زن و مرد از زوایای مختلف به معضل خشونت به زنان در جامعه ایران و افغانستان پرداخته شد، که خوانندگان عزیز را به مشاهده گزارش ویدیوئی این گردهمآئی در لینک زیر دعوت مینمائیم.

ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره پنجاه و یکمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر