۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

خشونت حکومتی علیه زنان در ایران - شهره ملایی کنمیخشونت علیه زنان در ایران ریشه در قوانین غیر انسانی، حکومت فاسد و دستگاه های وابسته به نظام دارد و تلاش هایی هرچند کوچک که ب ای رفع این معضل در ایران انجام میگیرد به راحتی توسط ایادی حکومت از بین میرود در یکی از تازه ترین بیانات ((مسئول بسیج زنان مینو اصلانی ، تعهد ایران به سازمان ملل برای تحقق تساوی جنسیتی را خلاف دانسته و از قوه قضائیه خواسته با این تلاش ها برخورد کند.
او همچنین با انتقاد از کسانی که ازدواج دختران ۱۷ ساله را مصداق خشونت علیه زنان میدانند، گفته است که ازدواج دختران در سن جوانی باعث افتخار است.
خانم اصلانی کار کردن زنان در فضای مختلط و همراه با مردان را از مصدایق خشونت علیه زنان در ایران دانسته و گفته است این موضوع امنیت زنان را دچار مخاطره میکند.))
نباید انتظار داشت که با حضور چنین افرادی در بخش های مختلف حکومتی ظالم شرایط زنان ایران بهبود پیدا کند. مشکلات مختلفی که زندگی زنان ایران را تهدید میکند نتیجه قوانین زن ستیز بر گرفته از دینی خشن میباشد که در جای جای آن خشونت علیه زنان به وضوح قابل رویت است و تا وقتی که خامنه ای واشخاص دیگری شبیه اصلانی در مسند قدرت باشند امیدی به رهایی زنان ایران نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر