۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

آدم ربايي - سحر باباسجلی


انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور،تهديد يا فريفتن.  آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست. آزادي تن چنين تعريف شده است:«آزادي بدني هر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي،لغو بردگي و شبه بردگي،لغو بيكاري،منع توقيف و حبس بدون مجور اشخاص است»اصطلاح گروگان گيري يك عنوان علميانه است كه مفاهيم مختلف دارد گاهي منظور موردي است كه مرتكب شخص يا اشخاصي را در اختيار گرفته و در قبال آزادي آنها خواهان امتيازي است. در اين موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمي توان آدم ربايي به حساب آورد مگر اينكه اركان جرم آدم ربايي نيز در اين مورد محقق شده باشد.
گروگان گيري گاهي مترادف با آدم ربايي به كار مي رود به عنوان مثال:اگر كسي با اسلحه وارد منزلي شود و اهالي آنرا به گروگان گيرد و آزادي آنها را موكول به انجام خواسته هايش نمايد و تهديد نمايد كه در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد كشت،حسب مورد ممكن است عمل ارتكابي وي را محار به بازداشت غيرقانوني و يا تهديد به قتل به حساب آورد گروگان گيري از جرايمي است كه با ارتكاب آن افكار عمومي شديداً تحت تأثير قرار مي گيرد زيرا جنبه هراس انگيز عمومي آن نسبت به ساير جرايم قابل توجه است.
اخیراً در رسانه ها در ایران اخباری منتشر شده مبنی بر کودک ربایی،که موجی از وحشت را در میان مردم برانگیخته است.چرا در چنین جامعه هر روز باید شاهد چنین اعمال شنیعی،اعم از؛کودک آزاری،قتل،آدم ربایی و...بسیاری از اینگونه مسائل باشیم؟در جامعه ای که روز به روز به تعداد جرائم آن افزوده می شود،چگونه
باید انتظار داشت که مردم با احساس امنیت،وآرامش خاطر به بیرون از منزل بروند؟به عقیده من باید،اینگونه مسائل باید ریشه یابی شود.در جامعه کنونی ایران،واضح است که همه روزه شاهد بالا رفتن،آمار بزهکاری.
اعتیاد،دزدی،قتل،تعرض،وبعظاً آدم ربایی.می باشیم.بدیهی است رشد فزاینده ای بیکاری،ونبود ایجاد شغل مناسب برای جوانانی که،نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل میدهند،میتواند بستر مناسبی برای ارتکاب جرائم فراهم نمایددر جامعه ایی که سن ازدواج روز بروز بالا تر میرود،چه بسا وقتی جوانان انگیزه ایی برای تشکیل خانواده،در خود نمیبند،طبعاً به خلاف روی،میاورد.در نهایت به عقیدهٔ من این مسائل باید،توجه بیشتری بدان شودکه ریشه اینگونه جرائم خشکانده شود.که مردم با آسایش وامینت اجتماعی،وامنیت روانی، بیشتری در اجتماع ظاهر شوند.
سحرباباسلجی استکهلم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر