۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

همجنسگراهراسی، همجنسگراستیزی - محمد اسمعیل نژاد


·          هوموفوبیا به مفهوم دقیق کلمه یعنی ترس از همجنسگرایی، هرچند به مفهوم همجنسگراستیزی نیز استفاده میشود. مخالفت به شکل بیان کلام نفرت، استهزا، توهین و خشونتهای بیانی، کلامی و فیزیکی نسبت به همجنسگرایی، همجنسگراها، فرهنگ روابط با همجنس، نحوه زندگی همجنسگرایان در حوزه همجنسگراهراسی یا همجنسگراستیزی میگنجد.
·          در بسیاری از کشورهای غربی، خشونت به اقلیتهای جنسی از جمله «جرایم نفرت ورزي» است. برای آگاهی بیشتر، حتما به قوانین کشورمحل سکونت خودمراجعه کنید.انتشارمطالبی که حاوی خشونت کلامي به همجنسگرایان باشد، اگر چنانچه در کشور شما جرم باشد، میتواند منجر به تبعات سنگین حقوقی شود.
·          همچنین تبعیض ورزیدن براساس گرایش جنسی، در بسیاری از کشورهای غربی (تمام کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و استرالیا و نیوزلند و ژاپن) جرم مدنی است. اگر چنانچه در فضای کاری، آموزشی و اجتماعی تبعیض به گونه ای باشد که دگرجنسگرایی دارای مصونیت و حقوق ویژه ای باشد که همجنسگراها و( به طور کلی دگرباشان جنسی) از آن حقوق بهرمند نیستند، این از مصداق تبعیض بر اساس گرایش جنسی، همجنسگراهراسی و همجنسگراستیزی است و پیگرد قانونی در چهارچوب قانون مدنی دارد. اگر خشونت به حد، خشونت فیزیکی،تهدید جان و سلامت جانی افراد برسد، جرم جنایی است و پیگرد جنایی میشود.
دوجنسگراهراسی، دوجنسگراستیزی، تراجنسیتی هراسی و تراجنسیتی ستیزی با همین تعریف که در مورد همجنسگراستیزی ارائه شد به تبعیض ها و خشونت هایی مربوط میشود که علیه دوجنسگرایان و تراجنسیتی ها اطلاق میشود.

نويسنده : محمد اسمعيل نژاد
ايميل : nimaswe@hotmail.com

Sweden   7/2/2016ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و سوم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر