۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

به حضور ما عادت خواهند کرد - اصغر كامروابا نگاهی گذرا بر قران میتوان بر ضدیت و سرکوب زنان و همجنس گرایان پی برد . در بسیاری از ایات همچون نسأ ،مومنون، بقره، شعرإ وبسیاری دیگر میتوان به وضوح دستورات اسمانی که همگی بنا شده  بر سرکوب و کشتار بر علیه زنان و همجنس گرایان هستند را دید دستوراتی که همگی بر میل و مُراد نَر های جامعه میباشند. چرا که این دستورات و ایات تنها بر٬ برتر بودن مردها مهر تایید میزند و زنان را بنا بر جنسیت و طبقه بندی که خود و تفکرات نَر سالارانه قرار داده است مورد شدید ترین تبعیضات و ستم ها قرار میدهد ودر کنار انها دیگر افراد جامعه که بنا بر دید گاه انها متفاوت هستند یعنی همجنس گرایان را نیز مورد شدید ترین احکام ومجازات ها قرار می دهند. چون بنا بر دید گاه جوامعه نَر سالار  افراد همجنس گرای مرد  بنابر تمایلات جنسی و روحی که دارا هستند نمی بایستی  با نگاهی ساده و معمول همچون مردان دیگر دیده شوند چون در دیدگاه انها یک مرد نمیتواند معشوقه با شد و درک این واقعیت که یک مرد در کنار  یک مرد دیگر  عاشقانه زندگی کنند برای انها بسیار غیر باور،درک و دشوار است. و در حقیقت این تفکر ودید گاه زادهُ ایدولژی های اسلامی است که خانواده را تنها در یک چهار چوب مردی در بالای سر یک زن تعریف کرده است.  و تمام قوانینی هم که در مورد مجازات این افراد فردی که در این رابطه نقش فاعل را دارا است نسبت به کسی که در همان رابطه نقش مفعول را داشته از مجازاتی به مراتب کمتر قرار میگیرد چون در انجا هم بخاطر تعیین نقش مرد یا فاعلیت یا مرد یا مفعولیت از نگاه قانوگذار تعریف شده است
بانگاهی به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب یکم اردیبهشت ماه سال هزاروسیصد ونود یک که در مجلس اسلامی مورد ارزیابی و به تایید شورای نگهبان هم رسید در فصل دوم بند دویست و سی چهار در مورد حد لواط و مساحقه قانونگذار به شکلی مجازاتهای طرفین را تعین کرده است که حتی اگر در رابطی فرد فاعل دارای همسر شریعی و قانونی باشد ولی بخاطر اینکه از نگاه قانونگذار فرد فاعل را در این رابط شخصیت به اصطلاح مرد رابط دانسته فقط مجازات شلاق و جریم در مورد اول و در صورت تکرار با مجازات زندان مواجهه میکند ولی در همان رابط مرد مفعول که بنابر دیدگاه قانونگذار شخصیت دوم و زن رابط تشخیص و نامگذاری شده را در هر صورت حتی مرتبی اول و حتی مجرد هم صریحن محکوم و به اعدام محکوم میکند .
و اینگونه نگاهای ضد نقض در مورد دو انسان در یک نوع رابطه چیزی نیست جز نگاه زشت و نرسالارانه و غیر منصفانه که نیامده جز از ذهن الوده و پوسیده و از میان کتابهای دینیو اسمانی اسلام زده.
در چنین جا معه ای ما به سرمنزله مقصود نخواهیم رسید مگر با آگاهی دادن هرچه بیشتر به جامعه و هدایت  جامعه به سوی مطاله بیشتر و دور شدن از منجلاب اسلام زده گی.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر