۱۴۰۳ فروردین ۱۱, شنبه

سازمان رهایی زن - آلمان

امروز ۸مارس دوهزار و بیست و چهار ، صدها نفر از زنان و مردان آزادی خواه برای گرامی داشت این روز بزرگ در شهر برلین تظاهراتی را برگزار کردند  که ااز گروه های مختلف زنان در آن شرکت داشتند.

در این مراسم  صدها انسان شریف،  در  اعتراض به کشتار زنان و کودکان غزه و مردم فلسطین صدای آنها شدند و خواستار تمام شدن کشتار مردم فلسطین بودند.  همچنین  از مطالبات بر حق زنان افغانستان،  یمن، سوریه ، آفریقا،  کردستان، ایران حمایت کردند و در همبستگی با این کشورها صدای مبارزات آنها بودند .

ضمنا پلیس وحشی آلمان تاب حمایت از مردم فلسطین را نیاورد و در بخشی به زنان حمله کرد که با واکنش 

شدید روبرو شدند و همه  یکصدا فریاد زدند ؛ مردم برلین از پلیس متنفرند و شرم بر پلیس.

شراره رضایی

  سازمان رهایی زن - برلین


توجهتان را به گزارش تصویری شراه رضائی از برلین آلمان جلب میکنم.
ماهنامه شماره یکصد و بیست و یکم رهائی زن 
هشت مارس روزجهانی زن و محکومیت کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان در غزه 
Long Live March 8, No Excuse for Genocide in Gaza


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر